Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 6 februari 2018 - Straatsburg

17. Situatie van de UNRWA (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie van de UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.12 van de notulen van 8.2.2018.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid