Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 6 februarie 2018 - Strasbourg

17. Situația UNRWA (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A intervenit: Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund și Brando Benifei.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: João Pimenta Lopes.

A intervenit Johannes Hahn.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.12 al PV din 8.2.2018.

Ultima actualizare: 22 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate