Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 6. februára 2018 - Štrasburg

17. Situácia UNRWA (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpil: Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.12 zápisnice zo dňa 8.2.2018.

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia