Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 6. februar 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Drøftelse med Kroatiens premierminister, Andrej Plenković, om Europas fremtid (forhandling)
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Afstemningstid
  5.1.Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Brasilien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.3.Nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (afstemning)
  5.4.Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked ***I (afstemning)
  5.5.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (afstemning)
  5.6.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016 (afstemning)
  5.7.Hurtigere innovation inden for ren energi (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Udvalgenes sammensætning
 11.Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (forhandling)
 12.Afgørelse truffet om EU's udvidelsesstrategi - Vestbalkan (forhandling)
 13.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)
 14.Situationen i Zimbabwe (forhandling)
 15.Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (forhandling)
 16.Situationen i Venezuela (forhandling)
 17.Situationen for UNRWA (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (139 kb)
22/05/2018 15:10
  Deltagerliste (64 kb)
20/02/2019 09:00
 
Protokol (73 kb)
22/05/2018 15:10
  Deltagerliste (11 kb)
20/02/2019 09:00
  Afstemningsresultater (25 kb)
31/12/2018 12:06
  Afstemning ved navneopråb (70 kb)
20/12/2018 15:46
 
Protokol (233 kb)
22/05/2018 15:10
  Deltagerliste (63 kb)
20/02/2019 09:00
  Afstemningsresultater (404 kb)
31/12/2018 12:06
  Afstemning ved navneopråb (1133 kb)
20/12/2018 15:46
Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik