Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Andrej Plenković, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας EE-Βραζιλίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Σύσταση ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων (ψηφοφορία)
  5.4.Γεωγραφικός αποκλεισμός και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών ***I (ψηφοφορία)
  5.5.Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I (ψηφοφορία)
  5.6.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 (ψηφοφορία)
  5.7.Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Σύνθεση των επιτροπών
 11.Μηδενική ανοχή στο θέμα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (συζήτηση)
 12.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ - Δυτικά Βαλκάνια (συζήτηση)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105 παράγραφος 6 και άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)
 14.Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)
 15.Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία - Η κατάσταση στην Αφρίν, Συρία (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 17.Κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (156 kb)
22/05/2018 15:12
  Κατάσταση παρόντων (64 kb)
20/02/2019 09:00
 
Συνοπτικά πρακτικά (80 kb)
22/05/2018 15:12
  Κατάσταση παρόντων (12 kb)
20/02/2019 09:00
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (27 kb)
31/12/2018 12:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (69 kb)
20/12/2018 15:46
 
Συνοπτικά πρακτικά (254 kb)
22/05/2018 15:12
  Κατάσταση παρόντων (72 kb)
20/02/2019 09:00
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (420 kb)
31/12/2018 12:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1141 kb)
20/12/2018 15:46
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου