Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 6. veebruar 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Arutelu Euroopa tuleviku üle Horvaatia peaministri Andrej Plenkovićiga (arutelu)
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Hääletused
  5.1.Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.ELi ja Brasiilia vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Pestitsiidele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni moodustamine (hääletus)
  5.4.Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ***I (hääletus)
  5.5.Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I (hääletus)
  5.6.Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne (hääletus)
  5.7.Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendikomisjonide koosseis
 11.Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (arutelu)
 12.ELi laienemisstrateegia kohta vastu võetud otsus – Lääne-Balkani riigid (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d)
 14.Olukord Zimbabwes (arutelu)
 15.Inimõiguste hetkeolukord Türgis - Olukord Afrinis (Süüria) (arutelu)
 16.Olukord Venezuelas (arutelu)
 17.ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (136 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (47 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1008 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (25 kb) Nimelise hääletuse tulemused (70 kb) 
 
Protokoll (227 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (397 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1134 kb) 
Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika