Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 6 februari 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat met de premier van Kroatië, Andrej Plenković, over de toekomst van Europa (debat)
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Overeenkomst EU-Brazilië voor wetenschappelijke en technologische samenwerking *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Instelling van een bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)
  5.4.Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging ***I (stemming)
  5.5.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (stemming)
  5.6.Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank (stemming)
  5.7.Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling commissies
 11.Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (debat)
 12.Besluit over de EU-uitbreidingsstrategie - Westelijke Balkan (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)
 14.De situatie in Zimbabwe (debat)
 15.De huidige mensenrechtensituatie in Turkije - Situatie in Afrin, Syrië (debat)
 16.Situatie in Venezuela (debat)
 17.Situatie van de UNRWA (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (140 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (42 kb) Hoofdelijke stemming (1008 kb) 
 
Notulen (73 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (24 kb) Hoofdelijke stemming (66 kb) 
 
Notulen (233 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (408 kb) Hoofdelijke stemming (1133 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid