Index 
Proces-verbal
PDF 235kWORD 74k
Marţi, 6 februarie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Dezbatere cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, privind viitorul Europei (dezbatere)
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Votare
  
5.1.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Steeve Briois (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Instituirea unei Comisii speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor (vot)
  
5.4.Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților ***I (vot)
  
5.5.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (vot)
  
5.6.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 (vot)
  
5.7.Accelerarea inovării în domeniul energiei curate (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Componența comisiilor
 11.Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (dezbatere)
 12.Decizia adoptată privind strategia de extindere a UE - Balcanii de Vest (dezbatere)
 13.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]
 14.Situația din Zimbabwe (dezbatere)
 15.Situația actuală a drepturilor omului în Turcia - Situația din Afrin, Siria (dezbatere)
 16.Situația din Venezuela (dezbatere)
 17.Situația UNRWA (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.10.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație prin care a condamnat recentele atentate teroriste din Afganistan și a transmis mesajul de solidaritate al Parlamentului către familiile victimelor și sprijinul său pentru cei care, aflați la fața locului, depun eforturi pentru a găsi o soluție politică care să asigure pacea în această țară.


3. Dezbatere cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, privind viitorul Europei (2018/2533(RSP))

Președintele a făcut o scurtă introducere pentru a prezenta dezbaterea și a explicat procedura „catch the eye” electronică.

Au intervenit: Andrej Plenković (prim-ministrul croat) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, și Zoltán Balczó, neafiliat.

A intervenit Andrej Plenković.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli și Georgios Epitideios.

A intervenit Andrej Plenković.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes și Jiří Payne.

A intervenit Andrej Plenković.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica și Nicola Caputo.

A intervenit Andrej Plenković.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić și Tibor Szanyi.

A intervenit Andrej Plenković.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Comunicarea Președintelui

Președintele a anunțat că autoritățile spaniole au confirmat regularitatea și conformitatea cu legislația spaniolă a interdicției de acces în penitenciarul din Estremera semnalată de Mark Demesmaeker în cursul ultimei perioade de sesiune (a se vedea punctul 11 al PV din 15.1.2018).


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Steeve Briois (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Steeve Briois [2017/2221(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0020)

Intervenții

David Coburn, înaintea votării (Președinta a luat act de intervenția sa).


5.2. Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei [2017/0139(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0021)

Parlamentul a aprobat reînnoirea acordului.


5.3. Instituirea unei Comisii speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor (vot)

Propunere de decizie, depusă în conformitate cu articolul 197 din Regulamentul de procedură de Conferința președinților, privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 2/3 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)0022)


5.4. Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0023)

DECLARAȚIA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0023)


5.5. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0003/2017)

Dezbaterea a avut loc la 13 februarie 2017 (punctul 13 al PV din 13.2.2017).

Votul a avut loc la data de 15 februarie 2017 (punctul 7.7 al PV din 15.2.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0024)

DECLARAȚIILE COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)0024)


5.6. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 (vot)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 [2017/2124(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0025)


5.7. Accelerarea inovării în domeniul energiei curate (vot)

Raport privind accelerarea inovării în domeniul energiei curate [2017/2084(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0026)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (raportoare), în urma intervențiilor lui Daniel Hannan și Janusz Korwin-Mikke) și Seán Kelly

Raport Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James și Igor Šoltes

Raport Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann și Notis Marias

Raport Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska și Christelle Lechevalier.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.07.)

A PREZIDAT: Mairead MCGUINNESS
Vicepreședintă


8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Componența comisiilor

Președintele a primit de la Grupul GUE/NGL următoarea cerere de numire:

ENVI: Jiří Maštálka în locul lui Josu Juaristi Abaunz

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


11. Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-00003/2018) adresată de Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Toleranță zero pentru mutilarea genitală feminină (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias și Beatriz Becerra Basterrechea.

A intervenit Věra Jourová.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—    Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, referitoare la toleranța zero față de mutilarea genitală a femeilor (MGF) (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 7.2.2018.


12. Decizia adoptată privind strategia de extindere a UE - Balcanii de Vest (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Decizia adoptată privind strategia de extindere a UE - Balcanii de Vest (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: David McAllister, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko și Isabella De Monte.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić și Franc Bogovič.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver și Csaba Sógor.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]

Președintele a reamintit că recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modificările Standardului Internațional de Raportare Financiară 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018) și recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018) au fost anunțate în ședința plenară de ieri, luni, 5 februarie 2018 (punctul 12 al PV din 5.2.2018).

Nu a fost formulată nicio obiecțiune la recomandările în cauză în termenul de 24 de ore prevăzut la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandările se consideră aprobate și vor fi publicate în textele adoptate în cursul ședinței de mâine, miercuri, 7 februarie 2018.


14. Situația din Zimbabwe (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Zimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller și Adam Szejnfeld.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Situația actuală a drepturilor omului în Turcia - Situația din Afrin, Siria (dezbatere)

Declarațiil ale Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) și Situația din Afrin, Siria (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Nadja Hirsch, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias și Eugen Freund.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues și Wajid Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward și José Inácio Faria.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.10 al PV din 8.2.2018.


16. Situația din Venezuela (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria și Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgi Pirinski și Jonathan Arnott.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.11 al PV din 8.2.2018.


17. Situația UNRWA (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

A intervenit: Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund și Brando Benifei.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: João Pimenta Lopes.

A intervenit Johannes Hahn.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.12 al PV din 8.2.2018.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 617.443/OJME).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Ultima actualizare: 22 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate