Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg

3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

Parlamendi president teatas, et ta on saanud fraktsioonilt PPE taotluse panna hääletusele ENVI-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Raportöör: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), teatavaks tehtud esmaspäeva, 5. veebruari 2018. aasta protokollis (5.2.2018 protokollipunkt 10).

Parlamendi president on saanud ka fraktsioonidelt ENF ja EFDD taotluse panna hääletusele LIBE-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018), teatavaks tehtud esmaspäeva, 5. veebruari 2018. aasta protokollis (5.2.2018 protokollipunkt 10).

Hääletus toimub homme.

Parlamendi president teatas, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või ühelt või mitmelt fraktsioonilt taotlusi institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuste kohta, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 5. veebruari 2018. aasta protokollis (5.2.2018 protokollipunkt 10).

ECON- ja JURI-komisjonid said seega alustada läbirääkimisi pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist.

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika