Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 7. helmikuuta 2018 - Strasbourg

3. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa PPE-ryhmältä pyynnön toimittaa äänestys ENVI-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista koskevan mietinnön pohjalta (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Esittelijä: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018). Päätöksestä ilmoitettiin maanantaina 5. helmikuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 5.2.2018, kohta 10).

Puhemies on myös vastaanottanut ENF- ja EFDD-ryhmiltä pyynnön toimittaa äänestys LIBE-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta koskevan mietinnön pohjalta (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0018/2018). Päätöksestä ilmoitettiin maanantaina 5. helmikuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 5.2.2018, kohta 10).

Äänestys toimitetaan huomenna.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut muita vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämiä pyyntöjä, jotka koskevat päätöksiä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut, joista ilmoitettiin maanantaina 5. helmikuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 5.2.2018, kohta 10).

ECON- ja JURI-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

Päivitetty viimeksi: 19. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö