Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. vasario 7 d. - Strasbūras

3. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad gavo PPE frakcijos prašymą dėl ENVI komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Pranešėjas: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), paskelbtas pirmadienio, 2018 m. vasario 5 d. posėdžio protokole (2018 02 05 protokolo 10 punktas).

Pirmininkas taip pat gavo ENF ir EFDD frakcijų prašymą dėl LIBE komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0018/2018), paskelbtas pirmadienio, 2018 m. vasario 5 d. posėdžio protokole (2018 02 05 protokolo 10 punktas).

Balsavimas vyks rytoj.

Pirmininkas paskelbė, kad negavo prašymų iš ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurias buvo paskelbta 2018 m. vasario 5 d., pirmadienio posėdžio protokole 2018 02 05 protokolo 10 punktas).

Taigi ECON ir JURI komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus DTT 69c straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika