Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 7. februāris - Strasbūra

3. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu attiecībā uz ENVI komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Referents: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), par ko bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 5. februāra, protokolā (5.2.2018. protokola 10. punkts).

Sēdes vadītājs ir saņēmis arī ENF un EFDD grupas pieprasījumu balsot par LIBE komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Referents: Daniel Dalton (A8-0018/2018), par ko bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 5. februāra, protokolā (5.2.2018. protokola 10. punkts).

Balsošana notiks nākamajā dienā.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām nav saņēmis pieprasījumu attiecībā uz citiem lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 5. februāra, protokolā (5.2.2018. protokola 10. punkts).

Līdz ar to pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā noteiktā termiņa beigām ECON un JURI komiteja varēja sākt minētās sarunas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika