Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 7. februar 2018 - Strasbourg

3. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je od skupine PPE prejel zahtevo za glasovanje o odločitvi odbora ENVI, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter poročanje o njih (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Poročevalec: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018), napovedano v zapisniku v ponedeljek, 5. februarja 2018 (točka 10 zapisnika z dne 5.2.2018).

Predsednik je od skupin ENF in EFDD prejel tudi zahtevo za glasovanje o odločitvi odbora LIBE, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0018/2018), napovedano v zapisniku v ponedeljek, 5. februarja 2018 (točka 10 zapisnika z dne 5.2.2018).

Glasovanje bo potekalo jutri.

Predsednik je sporočil, da ni prejel zahteve skupine poslancev oziroma ene ali več političnih skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, v zvezi z drugimi odločitvami za začetek medinstitucionalnih pogajanj, napovedanih v zapisniku v ponedeljek, 5. februarja 2018 (točka 10 zapisnika z dne 5.2.2018).

Odbora ECON in JURI sta torej lahko začela pogajanja po preteku roka iz člena 69(c)(2) Poslovnika.

Zadnja posodobitev: 19. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov