Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2054(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0007/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0007/2018

Keskustelut :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Äänestykset :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0029

Pöytäkirja
Keskiviikko 7. helmikuuta 2018 - Strasbourg

4. Euroopan parlamentin kokoonpano (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan parlamentin kokoonpanosta [2017/2054(INL)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant ja Michaela Šojdrová.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Hilde Vautmans, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Michaela Šojdrová vastasi, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nuno Melo, ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios ja Anneli Jäätteenmäki.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.2.2018, kohta 7.2.

Päivitetty viimeksi: 19. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö