Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2054(INL)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0007/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0007/2018

Rasprave :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Glasovanja :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0029

Zapisnik
Srijeda, 7. veljače 2018. - Strasbourg

4. Sastav Europskog parlamenta (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o sastavu Europskog parlamenta [2017/2054(INL)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira predstavili su izvješće.

Govorili su: György Schöpflin, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant i Michaela Šojdrová.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Hilde Vautmans, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Michaela Šojdrová, koja je na pitanje odgovorila, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nuno Melo, i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios i Anneli Jäätteenmäki.

Govorili su: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 7.2.2018..

Posljednje ažuriranje: 19. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti