Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2054(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0007/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0007/2018

Viták :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Szavazatok :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0029

Jegyzőkönyv
2018. február 7., Szerda - Strasbourg

4. Az Európai Parlament összetétele (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az Európai Parlament összetételéről [2017/2054(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira előterjeszti a jelentést.

Felszólal: György Schöpflin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant és Michaela Šojdrová.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Hilde Vautmans, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Michaela Šojdrová, aki válaszol arra, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nuno Melo, és Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios és Anneli Jäätteenmäki.

Felszólal: Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.2.7-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat