Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2054(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0007/2018

Pateikti tekstai :

A8-0007/2018

Debatai :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Balsavimas :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0029

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. vasario 7 d. - Strasbūras

4. Europos Parlamento sudėtis (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl Europos Parlamento sudėties [2017/2054(INL)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Danuta Maria Hübner ir Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner ir Pedro Silva Pereira pristatė pranešimą.

Kalbėjo: György Schöpflin PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri), Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant ir Michaela Šojdrová.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Hilde Vautmans (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Michaela Šojdrová, pastaroji į jį atsakė), Andrejs Mamikins, Elmar Brok (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Roberto Gualtieri (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Nuno Melo) ir Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios ir Anneli Jäätteenmäki.

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner ir Pedro Silva Pereira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 07 protokolo 7.2 punktas

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika