Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2054(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0007/2018

Teksty złożone :

A8-0007/2018

Debaty :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Głosowanie :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0029

Protokół
Środa, 7 lutego 2018 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu Europejskiego (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie składu Parlamentu Europejskiego [2017/2054(INL)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawcy: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant i Michaela Šojdrová.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hilde Vautmans, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Michaeli Šojdrovej, która udzieliła odpowiedzi, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Roberto Gualtieri, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nuna Mela, i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios i Anneli Jäätteenmäki.

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 7.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności