Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2054(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0007/2018

Predkladané texty :

A8-0007/2018

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Hlasovanie :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0029

Zápisnica
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg

4. Zloženie Európskeho parlamentu (rozprava)
CRE

Správa o zložení Európskeho parlamentu [2017/2054(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant a Michaela Šojdrová.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hilde Vautmans, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Michaele Šojdrovej, ktorá odpovedala na otázku, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nuno Melo, a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios a Anneli Jäätteenmäki.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 7.2.2018.

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia