Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2233(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0006/2018

Indgivne tekster :

A8-0006/2018

Forhandlinger :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Afstemninger :

PV 07/02/2018 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0030

Protokol
Onsdag den 7. februar 2018 - Strasbourg

5. Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (forhandling)
CRE

Betænkning om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Esteban González Pons forelagde betænkningen.

Indlæg af Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Pedro Silva Pereira for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Danuta Maria Hübner, Enrique Guerrero Salom, Helmut Scholz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Florent Marcellesi, Paulo Rangel og Nuno Melo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og Eleftherios Synadinos.

Talere: Frans Timmermans og Esteban González Pons.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 7.2.2018.

(Mødet afbrudt kl. 11.47)

(Parlamentet trådte sammen i anledning af talen ved en repræsentant for Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Kernevåben (ICAN), som havde modtaget Nobels Fredspris 2017)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Seneste opdatering: 19. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik