Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2233(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0006/2018

Ingivna texter :

A8-0006/2018

Debatter :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Omröstningar :

PV 07/02/2018 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0030

Protokoll
Onsdagen den 7 februari 2018 - Strasbourg

5. Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (debatt)
CRE

Betänkande om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen [N8-0065/2017 - C8-0366/2017- 2017/2233(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Esteban González Pons redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Danuta Maria Hübner, Enrique Guerrero Salom, Helmut Scholz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Florent Marcellesi, Paulo Rangel och Nuno Melo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Eleftherios Synadinos.

Talare: Frans Timmermans och Esteban González Pons.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 7.2.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.47.)

(Parlamentet återsamlades med anledning av ett anförande av en företrädare för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), mottagare av Nobels fredspris 2017 )

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy