Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2054(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0007/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0007/2018

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

7.2. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2017/2054(INL)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Danuta Maria Hübner και Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0029)

Παρεμβάσεις

—   Οι Mercedes Bresso, Brando Benifei, James Carver, Roberto Gualtieri, και Julia Reid με αίτημα να επαναληφθεί η ψηφοφορία επί του άρθρου 5 (αρχικό κείμενο) λόγω λάθους κατά την εμφάνιση (ο Πρόεδρος αποδέχεται το αίτημα.)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου