Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2937(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0064/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0064/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2018 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0032

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

7.5. Προστασία των μειονοτήτων και απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 2, του Κανονισμού, από την Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος τους στα κράτη μέλη της ΕΕ (2017/2937(RSP)) (B8-0064/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0032)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου