Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/3020(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0074/2018

Ingivna texter :

B8-0074/2018

Debatter :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Omröstningar :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 7 februari 2018 - Strasbourg

7.6. Invändning mot en delegerad akt: Tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien på förteckningen över högrisktredjeländer (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag, inlämnat i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen av Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Kommissionens delegerade förordning av den 13 december 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

—   Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Marie-Christine Vergiat (föredragande) före omröstningen.

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy