Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург

8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Danuta Maria Hübner и Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Момчил Неков, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke и Daniel Hannan

Доклад Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák и Jasenko Selimovic

Нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák и Jonathan Arnott.

°
° ° °

Изказаха се: Danuta Jazłowiecka, относно организацията на обясненията на вота (председателят направи някои уточнения), и Jonathan Arnott относно предсрочното прекратяване на мандата на заместник-председателя на Европейския парламент (Ришард Чарнецки) (председателят прекъсна оратора, тъй като по този въпрос не се допускат обяснения на вота).

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност