Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 7. februar 2018 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Danuta Maria Hübner og Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke og Daniel Hannan

Betænkning: Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák og Jasenko Selimovic

Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák og Jonathan Arnott.

°
° ° °

Talere: Danuta Jazłowiecka om afviklingen af stemmeforklaringer (formanden gav nogle præciserende oplysninger) og Jonathan Arnott om afskedigelse af en næstformand i Europa-Parlamentet (Ryszard Czarnecki) (formanden afbrød taleren, eftersom det ikke var muligt at afgive stemmeforklaring om dette emne).

Seneste opdatering: 19. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik