Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Danuta Maria Hübner en Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke en Daniel Hannan

Verslag Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák en Jasenko Selimovic

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák en Jonathan Arnott.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Danuta Jazłowiecka, over de organisatie van het afleggen van stemverklaringen (de Voorzitter geeft nadere toelichting), en Jonathan Arnott, over de voortijdige ambtsbeëindiging van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (Ryszard Czarnecki) (de Voorzitter onderbreekt de spreker daar stemverklaringen over dat onderwerp niet ontvankelijk zijn).

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid