Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 februari 2018 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Danuta Maria Hübner och Pedro Silva Pereira - A8-0007/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Jonathan Arnott, Zoltán Balczó, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Notis Marias, Stanislav Polčák, Janusz Korwin-Mikke och Daniel Hannan

Betänkande Esteban González Pons - A8-0006/2018
Jonathan Arnott, Notis Marias, Stanislav Polčák och Jasenko Selimovic

Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning - (2017/2936(RSP)) – B8-0068/2018
Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák och Jonathan Arnott.

°
° ° °

Talare: Danuta Jazłowiecka, som ställde en ordningsfråga (Talmannen förklarade bestämmelserna), och Jonathan Arnott om entledigandet av en av Europaparlamentets vice talmän (Ryszard Czarnecki) (Talmannen avbröt talaren, eftersom röstförklaringarna inte hade något att göra med detta ärende).

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy