Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 februari 2018 - Strasbourg

12. Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ENF-gruppen om att följande utnämning skulle godkännas:

Särskilda utskottet för terrorismfrågor: Dominique Martin i stället för André Elissen

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy