Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 7. února 2018 - Štrasburk

13. Důsledky prohlubujících se socioekonomických nerovností pro evropské občany (rozprava na aktuální téma)
Doslovné záznamy

Důsledky prohlubujících se socioekonomických nerovností pro evropské občany (2018/2558(RSP))

Vystoupil Udo Bullmann, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina S&D.

Vystoupily: Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: David Casa za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez a Michaela Šojdrová.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 19. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí