Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg

13. De gevolgen van de toenemende sociaal-economische ongelijkheden voor de Europese burgers (actualiteitendebat)
Volledige verslagen

De gevolgen van de toenemende sociaal-economische ongelijkheden voor de Europese burgers (2018/2558(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Udo Bullmann ter inleiding van het door de S&D-Fractie voorgestelde debat.

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid