Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg

13. Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov (tematická rozprava)
Doslovný zápis

Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov (2018/2558(RSP))

V rozprave vystúpil Udo Bullmann na začatie rozpravy navrhnutej skupinou S&D.

V rozprave vystúpili: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Sofia Ribeiro, Jeppe Kofod, Joachim Starbatty, Yana Toom, Marisa Matias, Terry Reintke, Rolandas Paksas, Deirdre Clune, Agnes Jongerius, Zbigniew Kuźmiuk, Marian Harkin, João Pimenta Lopes, Bill Etheridge, Anne Sander, Javi López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Paloma López Bermejo, David Coburn, Csaba Sógor, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Dennis de Jong, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Eleonora Forenza, Geoffroy Didier, Vilija Blinkevičiūtė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia