Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/3019(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000099/2017

Внесени текстове :

O-000099/2017 (B8-0002/2018)

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 14
CRE 07/02/2018 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург

14. Реформа на избирателното право на Европейския съюз (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000099/2017), зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Съвета: Реформа на избирателното право на ЕС (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Jo Leinen разви въпроса.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса.

Изказаха се: Paulo Rangel, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jo Leinen, Jiří Pospíšil, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elmar Brok, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Max Andersson, Notis Marias и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност