Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/3019(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000099/2017

Ingediende teksten :

O-000099/2017 (B8-0002/2018)

Debatten :

PV 07/02/2018 - 14
CRE 07/02/2018 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg

14. Hervorming van de kieswet van de EU (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000099/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Raad: Hervorming van de kieswet van de EU (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner licht de vraag toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Jo Leinen licht de vraag toe.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jo Leinen, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elmar Brok, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić en Ramón Jáuregui Atondo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Max Andersson, Notis Marias en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid