Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/3019(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000099/2017

Teksty złożone :

O-000099/2017 (B8-0002/2018)

Debaty :

PV 07/02/2018 - 14
CRE 07/02/2018 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 7 lutego 2018 r. - Strasburg

14. Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000099/2017), które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Rady: Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

Danuta Maria Hübner rozwinęła pytanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Jo Leinen rozwinął pytanie.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jo Leinena, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Bernd Lucke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elmara Broka, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Claudia Țapardel, Ruža Tomašić i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Max Andersson, Notis Marias i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrała Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności