Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 7. února 2018 - Štrasburk

15. Hrozby pro právní stát, které představuje reforma rumunského soudního systému (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Hrozby pro právní stát, které představuje reforma rumunského soudního systému (2018/2512(RSP))

Vystoupili: Dan Nica a Sophia in 't Veld ke způsobu organizace této rozpravy (předsedající uvedl, že zástupkyně Rady je přítomna a že se tudíž rozprava může konat).

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Laurenţiu Rebega za skupinu ENF, Traian Ungureanu, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položila Claudia Țapardel, a Ioan Mircea Paşcu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés a Cristian Dan Preda, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Boştinaru.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel a Andi Cristea.

Vystoupily: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 19. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí