Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg

15. Rumeenia õigussüsteemi reformist tulenev oht õigusriigi põhimõttele (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rumeenia õigussüsteemi reformist tulenev oht õigusriigi põhimõttele (2018/2512(RSP))

Sõna võtsid Dan Nica ja Sophia in 't Veld arutelu korraldamise teemal (president märkis, et nõukogu esindaja on kohal ja arutelu võib toimuda).

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Traian Ungureanu, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Claudia Țapardel, ja Ioan Mircea Paşcu.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés ja Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Boştinaru.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel ja Andi Cristea.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika