Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 7. veljače 2018. - Strasbourg

15. Prijetnja koju reforma rumunjskog pravosudnog sustava predstavlja za vladavinu prava (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Prijetnja koju reforma rumunjskog pravosudnog sustava predstavlja za vladavinu prava (2018/2512(RSP))

Govorili su: Dan Nica i Sophia in 't Veld o organizaciji rasprave (predsjedatelj je izjavio da Vijeće ima predstavnika te da se rasprava može održati).

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Traian Ungureanu, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavila Claudia Țapardel, i Ioan Mircea Paşcu.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés i Cristian Dan Preda, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Victor Boştinaru.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel i Andi Cristea.

Govorili su: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 19. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti