Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg

15. Bedreiging van de rechtsstaat door de hervorming van het Roemeens rechtsstelsel (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bedreiging van de rechtsstaat door de hervorming van het Roemeens rechtsstelsel (2018/2512(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Dan Nica en Sophia in 't Veld over de organisatorische regeling van dit debat (de Voorzitter stelt vast dat de Raad vertegenwoordigd is en het debat kan plaatsvinden).

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Traian Ungureanu, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, die een "blauwe kaart"-vraag van Claudia Țapardel weigert te accepteren, en Ioan Mircea Paşcu.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés en Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Boştinaru.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel en Andi Cristea.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid