Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 lutego 2018 r. - Strasburg

15. Zagrożenie dla praworządności w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Zagrożenie dla praworządności w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości (2018/2512(RSP))

Głos zabrali: Dan Nica i Sophia in 't Veld w sprawie warunków organizacji tej debaty (Przewodniczący stwierdził, że jest obecny przedstawiciel Rady i debata może się odbyć).

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Traian Ungureanu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claudię Țapardel, i Ioan Mircea Paşcu.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés i Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Boştinaru.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel i Andi Cristea.

Głos zabrały: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności