Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 7 februarie 2018 - Strasbourg

15. Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România (2018/2512(RSP))

Au intervenit: Dan Nica și Sophia in 't Veld privind desfășurarea dezbaterii (Președintele a constatat că Consiliul este reprezentat și că dezbaterea poate avea loc).

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Traian Ungureanu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Claudia Țapardel, și Ioan Mircea Paşcu.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés și Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Victor Boştinaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel și Andi Cristea.

Au intervenit: Věra Jourová și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 19 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate