Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg

15. Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície (2018/2512(RSP))

Vystúpili títo poslanci: Dan Nica a Sophia in 't Veld o spôsobe organizácie tejto rozpravy (predsedajúci skonštatoval, že Rada je zastúpená a rozprava sa môže uskutočniť).

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Traian Ungureanu, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Tanja Fajon, Helga Stevens, Norica Nicolai, Eva Joly, Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Monica Macovei, Renate Weber, Seán Kelly, Claude Moraes, Mircea Diaconu, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Michał Boni, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Claudia Țapardel, a Ioan Mircea Paşcu.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda, Dan Nica, László Tőkés a Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Boştinaru.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Maria Gabriela Zoană, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Emilian Pavel a Andi Cristea.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia