Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0274(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0132/2017

Arutelud :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0037

Protokoll
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - Strasbourg

16. Välistegevuse tagatisfond ***I - ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I
Istungi stenogramm

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial tutvustas raporteid.

Sõna võttis Nirj Deva (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) ja Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president).

Sõna võtsid Eduard Kukan (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Isabelle Thomas fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos ja Paul Rübig.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo.

Sõna võtsid Werner Hoyer, Jyrki Katainen ja Eider Gardiazabal Rubial.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 12.7 ja 8.2.2018 protokollipunkt 12.8.

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika