Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0274(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0132/2017

Debatai :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0037

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. vasario 7 d. - Strasbūras

16. Išorės veiksmų garantijų fondas ***I - Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***I
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial pristatė pranešimus.

Kalbėjo Nirj Deva (DEVE komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo: Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Werner Hoyer (Europos investicijų banko pirmininkas).

Kalbėjo: Eduard Kukan (AFET komiteto nuomonės referentas), Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Isabelle Thomas S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), André Elissen, Eleftherios Synadinos ir Paul Rübig.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn) ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo.

Kalbėjo: Werner Hoyer, Jyrki Katainen ir Eider Gardiazabal Rubial.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.7 punktas ir 2018 02 08 protokolo 12.8 punktas

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika