Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0274(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0132/2017

Debatten :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Stemmingen :

PV 08/02/2018 - 12.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0037

Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - Straatsburg

16. Garantiefonds voor extern optreden ***I - EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie ***I
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Nirj Deva (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE).

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) en Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank).

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Isabelle Thomas, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos en Paul Rübig.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer, Jyrki Katainen en Eider Gardiazabal Rubial.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.7 en punt 12.8 van de notulen van 8.2.2018.

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid