Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0274(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0132/2017

Debaty :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0037

Protokół
Środa, 7 lutego 2018 r. - Strasburg

16. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych ***I - Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrał Nirj Deva (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE).

Głos zabrali: Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Głos zabrali: Eduard Kukan (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Siegfried Mureşan w imieniu grupy PPE, Isabelle Thomas w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, André Elissen, Eleftherios Synadinos i Paul Rübig.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Nicola Caputo.

Głos zabrali: Werner Hoyer, Jyrki Katainen i Eider Gardiazabal Rubial.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.7 i pkt 12.8 protokołu z dnia 8.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności