Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0274(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0132/2017

Dezbateri :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0037

Proces-verbal
Miercuri, 7 februarie 2018 - Strasbourg

16. Fondul de garantare pentru acțiuni externe ***I - Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii ***I
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial prezintă rapoartele.

A intervenit Nirj Deva (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE).

Au intervenit: Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Werner Hoyer (Președintele Băncii Europene de Investiții).

Au intervenit: Eduard Kukan (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Siegfried Mureşan, în numele Grupului PPE, Isabelle Thomas, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek, în numele Grupului ENF, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos și Paul Rübig.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Cécile Kashetu Kyenge.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Nicola Caputo.

Au intervenit: Werner Hoyer, Jyrki Katainen și Eider Gardiazabal Rubial.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.7 și punctul 12.8 al PV din 8.2.2018.

Ultima actualizare: 19 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate