Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0274(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0132/2017

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0037

Zápisnica
Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg

16. Garančný fond pre vonkajšie opatrenia ***I - Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Eider Gardiazabal Rubial uviedla správy.

V rozprave vystúpil Nirj Deva (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) a Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Isabelle Thomas v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, André Elissen, Eleftherios Synadinos a Paul Rübig.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Daniele Viotti, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Werner Hoyer, Jyrki Katainen a Eider Gardiazabal Rubial.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.7 a bod 12.8 zápisnice zo dňa 8.2.2018.

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia