Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2071(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0013/2018

Внесени текстове :

A8-0013/2018

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 17
CRE 07/02/2018 - 17

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0039

Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург

17. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка [2017/2071(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Eider Gardiazabal Rubial представи доклада.

Изказа се Luděk Niedermayer (докладчик по становището на комисията ECON).

Изказаха се: Werner Hoyer (председател на ЕИБ) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Ivana Maletić (докладчик по становището на комисията REGI), Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Nedzhmi Ali, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, José Manuel Fernandes, John Howarth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Karol Karski, Bas Eickhout, David Coburn, Bogusław Liberadzki, Rosa D'Amato и Diane James.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Jyrki Katainen, Werner Hoyer и Eider Gardiazabal Rubial.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.9 от протокола от 8.2.2018 г.

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност