Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 февруари 2018 г. - Страсбург

18. Свиващото се пространство за гражданското общество (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Свиващото се пространство за гражданското общество (201/2529(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan, Асим Адемов, Enrique Guerrero Salom, Francis Zammit Dimech, Cécile Kashetu Kyenge и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward и Notis Marias.

Изказаха се: Věra Jourová и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност